DTQ d.o.o. Sarajevo - laboratorij za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

DTQ d.o.o. akreditacija

Akreditacije

DTQ d.o.o. je akreditovano kod državnog instituta BATA i posjeduje ovlaštenje FMPU.

Naše akreditacije »

DTQ d.o.o. usluge

Usluge

Pružamo usluge laboratorijskih i terenskih ispitivanja iz područja geomehanike, betona i asfalta.

Naše usluge »

DTQ d.o.o. kontakt

Kontakt

Naše sjedište je u Sarajevu. Možete nas posjetiti svakim radnim danom od 08:00 do 16:30 sati.

Kontaktirajte nas »


Par riječi o nama

DTQ d.o.o. osnovano je 2008. godine i bavi se uslugama laboratorijskih i terenskih ispitivanja (geomehanika, betoni i asfalti). Laboratorij je akreditovan kod državnog instituta BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006 za ispitne laboratorije. Ovlašteni smo od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, odnosno ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda. Isto Ministarstvo ovlastilo nas je za izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

Posjedujemo savremeni prostor, najnoviju opremu, vozni park i kvalitetan kadar sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju usluga. Sarađujemo s mnogim domaćim poslovnim subjektima na području građevinarstva i sudjelujemo u realizaciji nekih od najvećih projekata u BiH. Pogledajte naše reference.

Povratak na početak


Naše usluge

DTQ d.o.o. pruža usluge laboratorijskih i terenskih ispitivanja (geomehanika, betoni i asfalti), i to:

 • geomehaničkih ispitivanja iz oblasti istražnih radova i ispitivanja tokom izgradnje cesta i objekata, mostova, tunela;
 • ispitivanja svježeg i očvrslog betona i kompozita za betonske mješavine;
 • projektovanje asfaltnih mješavina za sve vrste prometnih opterećenja;
 • ispitivanje svih vrsta asfaltnih mješavina i asfalta iz ugrađenih asfaltnih slojeva.

Pogledajte popis svih naših usluga i podržanih metoda (pdf).

Povratak na početak


Naše akreditacije

DTQ d.o.o. Sarajevo je akreditovano kod državnog instituta BATA od 31.05.2013. godine prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006 za ispitne laboratorije. Ova akreditacija potvrđuje da smo kompetentni za sprovođenje aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima.

Pogledajte naš certifikat o akreditaciji (pdf) i popis akreditiranih metoda (pdf).

Također, DTQ d.o.o. Sarajevo posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, odnosno ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

 • kamena i agregata, prema uslovima iz normi:
  • BAS EN 1097-6,
  • BAS EN 933-1;
 • betona, prema uslovima iz norme:
  • BAS EN 12350-2,
  • BAS EN 12390-3;
 • asfalta i bitumena, prema uslovima iz normi:
  • BAS EN 12697-1,
  • BAS EN 12697-2,
  • BAS EN 12697-5,
  • BAS EN 12697-6,
  • BAS EN 12697-8,
  • BAS EN 12697-13,
  • BAS EN 12697-27,
  • BAS EN 12697-29,
  • BAS EN 12697-30,
  • BAS EN 12697-34,
  • BAS EN 12697-36,
  • BAS EN 13398,
  • BAS EN 1426,
  • BAS EN 1427.

Certificirani smo još i za:

 • geomehanička ispitivanja:
  • BAS EN ISO 17892-1,
  • BAS EN ISO 17892-2,
  • BAS EN ISO 17892-4,
  • BAS EN ISO 17892-5,
  • BAS EN ISO 17892-10,
  • BAS EN ISO 17892-12;
 • uzorkovanje građevinskih materijala i proizvoda:
  • BAS EN 12697-27.

Uz to, Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo nam je Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova kojim se potvrđuje da ispunjavamo sve uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

Pogledajte naše rješenje (pdf) i ovlaštenje (pdf), oboje izdano od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

DTQ d.o.o. primjenjuje stroga pravila i standarde upravljanja kvalitetom. Pogledajte naše izjave o Sistemu upravljanja kvalitetom (pdf), Politici kvalitete laboratorija (pdf), kao i Kodeks o neovisnosti, nepristranosti i čestitosti (pdf).

Povratak na početak


Laboratorij

DTQ d.o.o. posjeduje moderno opremljen laboratorij za ispitivanja na područjima:

 • geomehanike;
 • betona i kompozita za betonske mješavine;
 • asfaltnih mješavina.

Više o uslugama našeg laboratorija.

Povratak na početak


Reference

Ponosimo se uspješnom saradnjom s mnogim poslovnim subjektima na području građevinarstva i sudjelovanjem u realizaciji nekih od najvećih projekata u BiH. Imali smo zadovoljstvo sudjelovati u izgradnji autoceste na koridoru Vc, na trasi autoceste, ali i prilikom izgradnje kapitalnih objekata, poput tunela "1. mart". Posebno se ponosimo radom na izgradnji obilaznice Sarajeva i važnijih saobraćajnica u samom gradu (gradska južna longitudinala, I. i IX. transferzala). Također smo vršili usluge prilikom izgradnje brojnih dionica magistralnih cesta s pratećim objektima, kao i prilikom sanacije klizišta širom BiH. Vršili smo i ispitivanja prilikom izgradnje elektrana i elektroenergetskih postrojenja, poput "MHE Kotor Varoš", "KTG Zenica" i vjetroparka "Podveležje". Istaći ćemo i svoj angažman na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i zgradi Ambasade SAD-a u Sarajevu.

Tokom godina uspješnog poslovanja uspostavili smo saradnju s brojnim partnerima, od kojih ćemo ovdje spomenuti samo neke: JP Direkcija Cesta FBiH, JP Autoceste FBiH, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, Geotehnos d.o.o., Divel d.o.o., Strabag d.o.o., Cengiz in Şaat d.o.o., Euroasfalt d.o.o., IGH d.o.o., Geosonda d.o.o., HP Investing d.o.o., Elektroprivreda BH d.d..

Pogledajte našu (skraćenu) listu referensi (pdf).

Povratak na početak


Kontakt

Nalazimo se u Sarajevu. Možete nas posjetiti svakim radnim danom od 08:00 do 16:30 sati.

DTQ d.o.o.
Stjepana Tomića 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
T: (387) 33 77 69 50
F: (387) 33 77 69 51
E: dtq [AT] dtq.ba
W: www.dtq.ba

Povratak na početak